Phoebe是之前拍過的小朋友 鈺甯媽媽 介紹的(鈺甯寫真),真感謝媽咪推薦 ^^。宴客當天,能感受到Phoebe的好人緣,Phoebe的朋友們都是愛拍族,任何時間都可以看到相機拍拍拍,而且好熱鬧^^。而新郎 將豪 看的出來蠻害羞的,我們來看當天的照片吧 ^^
IMG_037


 

拍攝日期:2010-09-25
婚禮紀錄:將豪&怡君 文定之喜
宴客餐廳:水蛙師美食天地
新娘秘書:

(手機觀看點這邊)

#1
IMG_001

#2
IMG_002

#3
IMG_003

#4
IMG_004

#5
IMG_005

#6
IMG_006

#7
IMG_007

#8
IMG_008

#9
IMG_009

#10
IMG_010

#11
IMG_011

#12
IMG_012

#13
IMG_013

#14
IMG_014

#15
IMG_015

#16
IMG_016

#17
IMG_017

#18
IMG_018

#19
IMG_019

#20
IMG_020

#21
IMG_021

#22
IMG_022

#23
IMG_023

#24
IMG_024

#25
IMG_025

#26
IMG_026

#27
IMG_027

#28
IMG_028

#29
IMG_029

#30
IMG_030

#31
IMG_031

#32
IMG_032

#33
IMG_033

#34
IMG_034

#35
IMG_035

#36
IMG_036

#37
IMG_037

#38
IMG_038

#39
IMG_039

#40
IMG_040

#41
IMG_041

#42
IMG_042

#43
IMG_043

#44
IMG_044

#45
IMG_045

#46
IMG_046

#47
IMG_047

#48
IMG_048

#49
IMG_049

#50
IMG_050

#51
IMG_051

#52
IMG_052

#53
IMG_053

#54
IMG_054

#55
IMG_055

#56
IMG_056

#57
IMG_057

#58
IMG_058

#59
IMG_059

#60
IMG_060

#61
IMG_061

#62
IMG_062

#63
IMG_063

#64
IMG_064

#65
IMG_065

#66
IMG_066

#67
IMG_067

#68
IMG_068

#69
IMG_069

#70
IMG_070

#71
IMG_071

#72
IMG_072

#73
IMG_073

#74
IMG_074

#75
IMG_075

#76
IMG_076

#77
IMG_077

#78
IMG_078

#79
IMG_079

#80
IMG_080

#81
IMG_081

#82
IMG_082

#83
IMG_083

#84
IMG_084

#85
IMG_085

#86
IMG_086

#87
IMG_087

#88
IMG_088

#89
IMG_089

#90
IMG_090

#91
IMG_091

#92
IMG_092

#93
IMG_093

#94
IMG_094

#95
IMG_095

#96
IMG_096

#97
IMG_097

#98
IMG_098

#99
IMG_099

#100
IMG_100

#101
IMG_101

#102
IMG_102

#103
IMG_103

#104
IMG_104

#105
IMG_105

#106
IMG_106

#107
IMG_107

#108
IMG_108

#109
IMG_109

#110
IMG_110

#111
IMG_111

#112
IMG_112

#113
IMG_113

#114
IMG_114

#115
IMG_115

#116
IMG_116

#117
IMG_117

#118
IMG_118

#119
IMG_119

#120
IMG_120

#121
IMG_121

#122
IMG_122

#123
IMG_123

#124
IMG_124

#125
IMG_125

#126
IMG_126

#127
IMG_127

#128
IMG_128

#129
IMG_129

#130
IMG_130

#131
IMG_131

#132
IMG_132

#133
IMG_133

#134
IMG_134

#135
IMG_135

#136
IMG_136

#137
IMG_137

#138
IMG_138

#139
IMG_139

#140
IMG_140

#141
IMG_141

#142
IMG_142

#143
IMG_143

#144
IMG_144

#145
IMG_145

#146
IMG_146

#147
IMG_147

#148
IMG_148

#149
IMG_149

#150
IMG_150

#151
IMG_151

#152
IMG_152

#153
IMG_153

#154
IMG_154

#155
IMG_155

#156
IMG_156

#157
IMG_157

#158
IMG_158

#159
IMG_159

#160
IMG_160

#161
IMG_161

#162
IMG_162

#163
IMG_163

#164
IMG_164

#165
IMG_165

#166
IMG_166

#167
IMG_167

#168
IMG_168

#169
IMG_169

#170
IMG_170

#171
IMG_171

#172
IMG_172

#173
IMG_173

#174
IMG_174

#175
IMG_175

#176
IMG_176

#177
IMG_177

#178
IMG_178

#179
IMG_179

#180
IMG_180

#181
IMG_181

#182
IMG_182

#183
IMG_183

#184
IMG_184

#185
IMG_185

#186
IMG_186

#187
IMG_187

#188
IMG_188

#189
IMG_189

#190
IMG_190

#191
IMG_191

#192
IMG_192

#193
IMG_193

#194
IMG_194

#195
IMG_195

#196
IMG_196

#197
IMG_197

#198
IMG_198

#199
IMG_199

#200
IMG_200

#201
IMG_201

#202
IMG_202

#203
IMG_203

#204
IMG_204

#205
IMG_205

#206
IMG_206

#207
IMG_207

#208
IMG_208

#209
IMG_209

#210
IMG_210

#211
IMG_211